اخبار

دریافت تندیس نقره‌ای رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان حمایت

اعطای تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان توسط سازمان حمایت

دریافت تندیس نقره‌ای رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال ١٣٩٩ و ١۴٠٠ طی ۶ سال متوالی

این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و همچنین جناب آقای دکتر منشدی و جناب آقای کلایه از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای سیدهادی کرام الدین سرپرست محترم شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به همراه پیام تبریک معاون وزیر محترم صمت را دریافت نمودند.

این مراسم همه ساله در ٩ اسفند روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار شده و از شرکتهای برتر تقدیر به عمل می‌آید. لازم به ذکر است در سه سال اخیر به دلیل شرایط ویژه کرونا و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مراسم تقدیر بصورت مجزا و در محل شرکت‌های برتر انجام می شود.

اعطای تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان توسط سازمان حمایت