اهداف و ارزش ها

اهداف استراتژیک:
جهت‌گیری استراتژیک
 در شروع کارها هدفمند هستیم و به نتیجه توجه داریم و برای تامین نیاز بازار، کار شبکه‌ای و متمرکز بر نوآوری را مبنای برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی می‌دانیم.
چابکی
 باور داریم به هنگام بودن و سرعت در تعریف و اجرای امور، ارزش آن‌ها را معین می‌نماید. در راه‌اندازی و تحقق سریع عمل می‌کنیم و انعطاف‌پذیریم و نسبت به تغییرات محیطی سریع پاسخ می‌دهیم.
رقابت‌پذیری
 رقابت ­پذیری ما معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت و  بهبود محیط کسب­ و کار بوده و در  توسعه بازار مالی، نهادها، اندازه بازار، آمادگی در فناوری و آموزش ما نمود پیدا می‌کند.
مشتری‌مداری
 مشتری ولی‌نعمت ماست. مشتری‌مداری و پاسخگویی به نیازهای مشتری سرآغاز کار ما و رضایت مشتری سرانجام کار ماست.
یادگیری و بهبود مستمر
 از تجربیات خود و دیگران در داخل و خارج می‌آموزیم، دانش و مهارت خود را ارتقاء داده و در راستای بهینه‌سازی و بهبود مستمر امور آموخته‌های خود را به اشتراک می‌گذاریم.


ارزش های سازمانی:
ارزش آفرینی برای سهام‌داران
      1- افزايش نرخ سودآوري شركت.
      2- افزايش رشد ساليانه سود هر سهم.
توسعه شرکت و ایجاد بازارهای جدید
      1- افزايش مشتريان پايدار.
      2-  افزايش نفوذ در بازار.
      3- افزايش نسبت پوشش جغرافيايي كشور.
      4- افزايش تنوع محصولات و خدمات.
عملکرد بهره‌ورانه
       1-  افزايش سطح كيفي زندگي كاركنان.
       2- افزايش ارزش افزوده دارائي‌ها.
       3- ترغيب روحيه كاري.
       4- آموزش مستمر كاركنان.
رضایتمندی مشتریان
       1- كاهش شكايات.
       2- افزايش رضايت مشتري.
       3-  پشتيباني به موقع از خدمات و محصولات ارائه شده.