اخبار

سرپرست جدید شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش معرفی شد.

با حضور جناب آقای دکتر عطار، دکتر محمد زمانی به عنوان سرپرست جدید شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش منصوب و معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی، مراسم تودیع مدیرعامل و معارفه سرپرست جدید شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش صبح امروز چهارشنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۲ با حضور سرپرست و عضو هیئت مدیره تیپیکو، دکتر عقیل آرین نژاد عضو موظف هیئت مدیره، معاونان و مدیران تیپیکو و همچنین اعضای هیئت مدیره، معاونان و مدیران شرکت برگزار شد که در این مراسم جناب آقای دکتر عطار، ضمن قدردانی و تشکر از زحمات آقای مهندس علمداری، دکتر محمد زمانی را به عنوان سرپرست جدید شرکت معرفی کرده و برای ایشان آرزوی موفقیت در طول مسیر کاری نمودند.