اخبار

نشست هم اندیشی و هم فکری مسئولان روابط عمومی شرکت های تابعه هلدینگ تیپیکو

جلسه هم اندیشی مسئولان روابط عمومی تیپیکو و شرکت های تابعه

جلسه نشست هم اندیشی و هم فکری مسئولان روابط عمومی شرکت های تابعه با موضوع “کارگاه خبر نویسی و بحث و گفتمان پیرامون مسـائل و وظایف واحد روابط عمـومی” با حضور جناب آقای دکتر عطار سرپرست و عضوء هیئت مدیره محترم شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین و جناب آقای حسینی مشاور محترم مدیرعامل در حوزه روابط عمومی در هلدینگ تیپیکو برگزار گردید که طی این جلسه تصمیمات نوینی اتخاذ و دستورالعمل ویژه ای در دستور کار بخش روابط عمومی شرکتها قرار گرفت.