اخبار

برگزاری ششمین جلسه شورای روابط عمومی شرکت های منتخب حامی حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

ششمین جلسه شورای روابط عمومی شرکت های منتخب حامی حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به میزبانی گروه انتخاب با مدیریت آقای پیدایش برگزار شد.

این جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ با حضور و گفتمان فیمابین شرکت های منتخب از سوی سازمان حمایت ومدیرکل روابط عمومی سازمان حمایت “جناب آقای حسین زاده قشمی” با موضوع افکارسنجی از مشتریان و ارزیابی عملکرد شرکتها توسط ناظرین سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان برگزار گردید.