فرصت های شغلی پیشنهادی

کارگر انبار – آقا

شرایط احراز شغل


به یک کارگر انبار ماهر جهت کار در انبار دارویی نیازمندیم.

محل کار: شهر قدس

جنسیت: فقط آقا

شنبه الی چهارشنبه ۷:۳۰تا۱۵:۳۰ پنجشنبه ۸ تا ۱۲

خدمت سربازی: اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است.

۲ سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
ترجیحا ساکن شهر قدس
 
نرم افزارهای مورد نیاز:
   Microsoft Excel در سطح متوسط
   Microsoft Word در سطح متوسط