اخبار

حضور در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی دام طیور

شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش همچون سنوات گذشته امسال نیز در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته که در تاریخ ۱ الی ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار شد حضور داشت و با شرکت‌های مرتبط دامی تیپیکو؛ از جمله داروسازی ابوریحان، رازک و زاگرس فارمد پارس در این نمایشگاه در غرفه شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش پذیرای بازدیدکنندگان بودند.