اخبار

تبریک به مناسبت ولادت حضرت امام رضا (ع)

 ای آشنای غریب، ای عصمت هشتم، ای غریب الغربا، ای شمس الشموسای مولای من!

کوچه های نیشابور، هنوز بوی کلام عطرآگین تو را دارد.هر روز که خورشید خراسان، سینه ریز زرینش را از شوق می درد و انبوه دانه های طلایی اش از فراز آسمان بر حَرَمت می پاشد.
کبوتر دل، بهانه کنان به سوی حرم تو پر می کشد و به سوی دانه های مِهری می رود که برایش می پاشی.
ولادت امام رضا (ع) بر تمام مسلمین جهان مبارک باد.