برگزاری ششمین جلسه شورای روابط عمومی شرکت های منتخب حامی حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

ششمین جلسه شورای روابط عمومی شرکت های منتخب حامی حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به میزبانی گروه انتخاب با مدیریت آقای پیدایش برگزار ش...

ادامه مطلب