form   video   ordering   report
مشخصات محصول
نیکارب نام رازکضد کوکسی دیوز دسته بندی ها

شرح محصول

 • نیکارب
 • گروه دارویی:
 • ضدکوکسی دیوزها
 • تركيب:
 • هر كيلوگرم حاوي 250 گرم ماده موثره نيكاربازين مي‌باشد.
 • موارد مصرف:
 • پيشگيری از بروز بيماری کوکسيديوز (اسهال خونی) ناشي از گونه ها مختلف آیمریا مانند ايمريا تنلا (عامل کوکسيديوز سكال) و ايمريا ماکسيما، ايمريا نکاتريکس، ايمريا آسروولينا و ايمريا برونتي (عامل کوکسيديوز روده ای) در جوجه‌هاي گوشتي.
 • مقدار و روش مصرف:
 • مقدار توصيه شده نيکاربازين معادل 125 پی پی ام در هر تن خوراک مرغ های گوشتی مي باشد. برای اين منظور 500 گرم از مکمل نيکارب را با يک تن خوراک بخوبي مخلوط نموده و در اختيار طيور قرار دهيد.
 • موارد احتياط و منع مصرف:
 • در مرغ های تخمگذار استفاده نشود. در موارد شيوع و همه گيری کوکسيديوز بعنوان داروی درماني استفاده نشود. جهت جلوگيری از بروز کوکسيديوز با ساير داروهای يونوفوره در برنامه شاتل و چرخشي مورد استفاده قرار گيرد.
 • زمان پرهيز از مصرف:
 • گوشت طیور: 10 روز
 • شرايط نگهداری:
 • در جاي خشک و خنک و دور از نور مستقيم خورشيد نگهداری شود.
 • بسته بندي:
 • کيسه هاي 5 کيلوگرمي