form   video   ordering   report
مشخصات محصول
مایکوسین 30 درصد نام آنتی بیوتیکرازک دسته بندی ها

شرح محصول

 • مایکوسین 30%
 • محلول تزریقی
 • گروه دارویی:
 • آنتی بیوتیک ها
 • ترکیب:
 • هر میلی لیتر حاوی 300 میلی گرم تیل مایکوزین است.
 • موارد مصرف:
 • تيل مايكوزين بر روي باكتري هاي گرم مثبت و برخی از گرم منفي‌ها موثر است. اين دارو در درمان بيماري تنفسي گوساله ناشي از پاستورلا هموليتيكا (BRD) ،درمان پنوموني گوساله و گوسفندان با منشاء گونه‌هاي پاستورلا، ورم پستان حاد گوسفند ناشي از استافيلوكوك و يا مايكوپلاسما، سقط جنين كلاميديايي، عفونت سم ناشي از فوزوباكتريوم نكروفوروم مورد مصرف واقع مي‌شود.
 • مقدار و روش مصرف:
 • گوساله و گوسفند: 10 ميلي‌گرم تيل مايكوزين به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن (يك ميلي‌ليتر به ازاي هر 30 كيلوگرم وزن بدن) به صورت زير جلدي تزريق شود. تزريق در ناحيه پوست شانه‌ها و يا روي دنده‌ها انجام شود.
 • موارد احتیاط و منع مصرف:
 • تزريق اين دارو در تك سمي‌ها و بز كشنده است. از تزريق وريدي دارو جدا خودداري شود. استفاده از اين دارو در گاو‌هاي شيري كه شير آن مورد مصرف غذايي انسان مي‌باشد، ممنوع است. مصرف اين دارو در گوسفندان زير 20 كيلوگرم و گوساله¬هایی که تنها از شیر تغذیه میکنند، مجاز نمي‌باشد. مصرف اين دارو در بز ممنوع است. استفاده از سرنگ‌هاي خودكار براي تزريق اين دارو ممنوع است.
 • زمان پرهيز از مصرف:
 • گوشت گوساله: 60 روز
 • گوشت گوسفند: 42 روز
 • شیر گوسفند: 15 روز
 • در حیواناتی که تولید کننده شیر هستند منع مصرف دارد.
 • شرایط نگهداري:
 • در جاي خنك و دور از نور نگهداري شود.
 • پایداری حین مصرف:
 • 21 روز پس از ورود اولین سر سوزن
 • بسته‌بندي:
 • ويال‌هاي 50 ميلي‌ليتري (حاوی 40 میلی لیتر دارو)