form   video   ordering   report
مشخصات محصول
دیاسف نام آنتی بیوتیکرازک دسته بندی ها

شرح محصول

 • دیاسف
 • سوسپانسیون تزریقی
 • گروه دارویی:
 • آنتی بیوتیک ها
 • ترکیب:
 • هر میلی لیتر حاوی 50 میلی¬گرم سفیتیوفور هیدروکلراید است.
 • موارد مصرف:
 • دیاسف برای درمان عفونت های ناشی از که باکتری¬های حساس به سفتیوفور مورد استفاده قرار می گیرد. گاو: برای درمان بیماری تنفسی گاوان ناشی از پاستورلا همولیتیکا (زیر گونه های مانهمیا) ، پاستورلا مولتی سیدا و هموفیلوس سومنوس، برای درمان نکروباسیلوز حاد بین انگشتی یا گندیدگی سم (پاناتوریوم ، فوت رات) ناشی از فوزوباکتریوم نکروفوروم و باکتروئیدس ملانینوژنیکوس (پورفیروموناس آساکارولیتیکا) گاو، برای درمان متریت حاد پس زایمان (پوئرپرال) ناشی از اشرشیا کولای، آرکانوباکتریوم پایوژنز و فوزوباکتریوم نکروفوروم حساس به سفتیوفور که در طی 10 روز پس از زایمان گوساله ها (گوساله زایی) بروز کرده و به درمان با سایر انواع آنتی بیوتیک ها پاسخ نداده است.
 • مقدار و روش مصرف:
 • گاو: بیماری تنفسی(پنومونی و تب حمل ونقل): 1 میلی گرم سفتیوفور به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه، به مدت 3-5 روز متوالی به صورت زیر جلدی، به عنوان مثال 1 میلی لیتر به ازای 50 کیلوگرم وزن بدن در هر بار تزریق.
 • نکروباسیلوز حاد بین انگشتی(گندیدگی سم): 1 میلی گرم سفتیوفور به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه ، به مدت 3 روز متوالی و زیر جلدی، به عنوان مثال 1 میلی لیتر به ازای 50 کیلوگرم وزن بدن در هر بار تزریق.
 • متریت پس زایمان که در طی 10 روز پس از زایش گوساله ایجاد شده است: 1 میلی گرم سفتیوفور به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه، به مدت 5 روز و به صورت زیر جلدی، به عنوان مثال 1 میلی لیتر به ازای 50 کیلوگرم وزن بدن در هر بار تزریق.
 • موارد احتیاط و منع مصرف:
 • در حیواناتی که سابقه حساسیت به سفالوسپورین ها و بتالاکتام ها را داشته اند و یا حیوانات مبتلا به اختلال در عملکرد کلیه استفاده نشود. درمان با این دارو نیاز به تجویز و نظارت دکتر دامپزشک دارد.
 • شرایط نگهداری:
 • ندارد
 • زمان پرهیز از مصرف:
 • گاو:
 • گوشت: 8 روز
 • شیر: منع مصرف ندارد
 • پایداری حین مصرف:
 • 28 روز پس از ورود اولین ورود سر سوزن
 • بسته بندی:
 • ویال های 100میلی لیتری