form   video   ordering   report
انروفلوكساسين 10 درصد

انروفلوكساسين 10 درصد

انروفلوكساسين 10% محلول تزريقي گروه دارويي: آنتي بيوتيك ها – گروه فلوروكينولون‌ها تركيب: هر ميلي ليتر از اين دارو حاوي 100 ميلي‌گرم انروفلوكساسين مي‌باشد. موارد مصرف: درمان عفونت‌هاي باكتريايي ناشي از گونه‌هاي حساس به انروفلوكساسين، عفونت‌هاي تنفسي ناشي از سويه‌هاي پاستورلا و مايكوپلاسما عفونت‌هاي گوارشي ناشي از اي کلای، درمان علائم موضعي (التهاب، كيفيت و […]

بیشتر بخوانید »
انروسین 5 درصد

انروسین 5 درصد

انروسین 5% محلول تزریقی گروه دارویی: آنتی بیوتیک ها – گروه فلوروکینولون ها ترکیب: هر میلی لیتر حاوی 50 میلی گرم انروفلوکساسین است. موارد مصرف: انروفلوکساسین كاربرد وسيعي در درمان بيماري‌هاي عفوني ناشي از ميكروارگانسيم‌هاي گرم مثبت، گرم منفي و مايكوپلاسما‌ها دارد، هر چندكه بر عليه باكتري هاي بي‌هوازي چندان موثر نيست. از اين دارو […]

بیشتر بخوانید »