form   video   ordering   report

                                                                                       دکتر کامران طهماسبی نادری

                                                                                 مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره

مهندس حسین تجلی                     سیدهادی خواجه کرام الدین                           سید ناصر بلاغی مبین                         دکترآرمان احمد نصرالهی

  رییس هیئت مدیره              معاون مالی وعضو موظف هیئت مدیره               عضو غیر موظف هیئت مدیره                  عضو غیر موظف هیئت مدیره